1500 demonstranten tegen InBev

Een internationale vakbondsdemonstratie dinsdag voor het hoofdkantoor van brouwerijgroep Inbev in Leuven heeft ruim 1500 mensen op de been gebracht. Onder hen bevonden zich vijftig tot honderd Nederlanders. Inbev maakt in Nederland onder meer de merken Dommelsch en Hertog Jan.

Inbev, ontstaan uit een fusie tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, is de laatste tijd keihard aan het reorganiseren. Alleen al in België dreigen vierhonderd banen te sneuvelen en gaan historische brouwerijen zoals die van Hoegaarden dicht.

BierSauna

In de kelder van een familiebrouwerij in Tsjechië hebben de eigenaars een beautycentrum geopend met bierbaden, biermassages en biercosmetica.

De familie uit Chodova Plana verbouwde haar kelder tot een enorm Victoriaans gebouw met zwembaden en sauna’s. De gasten kunnen er in bier zwemmen, zich laten behandelen met een bierpakking en gewoon aan de bar een pilsje drinken.

Kakkerige centra

Eigenaar Jiri Plevka licht toe: ‘Bier is goed tegen verschillende huidaandoeningen. Daarbij denken we mannen te trekken die zich niet aangesproken voelen door kakkerige beautycentra. Maar we geloven vooral echt in de helende werking van bier.’

Personeel verzoekt tot fusie Eneco, Essent en Nuon

Werknemers van de 3 grootste energiebedrijven in Nederland hebben zelf hun aandeelhouders het verzoek gedaan alvast maar te beginnen met een fusie.

Het is uniek in Nederland dat de werknemers hier zelf om vragen.

De werknemers van de energiebedrijven verrasten al eerder door een publiekcampagne tegen splitsing van hun bedrijven www.splitsingnee.nl uit eigen zak te betalen.

Ruim 100.000 consumenten hebben zich op de website gemeld, uit protest tegen de splitsing die tenminste EUR 53 per jaar aan de energierekening toevoegt.

De fusie kan gaan om 2 of 3 of 4 van de grootste Nederlandse energiebedrijven. Met 1 of meer geschikte buitenlandse energiebedrijven moet die gefuseerde onderneming bovendien allianties aangaan, om de inkoop van kolen, olie en gas zeker te stellen. Later kan zonodig met die buitenlandse bedrijven worden gefuseerd, op voorwaarde dat belangrijke zeggenschap in Nederland blijft.

‘Wij met zijn allen in Nederland moeten zoveel mogelijk zélf kunnen bepalen wat de energieprijs, de investeringen in schone energie en de werkgelegenheid in de sector worden en niet die grote buitenlandse jongens, want dan weten wij het wel’, aldus voorzitter Jan de Jong van de vereniging van Centrale Ondernemingsraden van de energiebedrijven, het LME.

Continue reading “Personeel verzoekt tot fusie Eneco, Essent en Nuon”

Verbod fusieplan Tele2 en Versatel

De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag de telecombedrijven Tele2 en Versatel verboden om hun fusievoorstel in stemming te brengen bij de aandeelhouders. Het gerechtshof komt daarmee de minderheidsaandeelhouders van Versatel tegemoet, welke fel hebben geprotesteerd tegen het voornemen van Tele2 om hen via een juridische fusie uit te roken.

Volgens de Ondernemingskamer hebben Versatel en Tele2 onvoldoende de minderheidsaandeelhouders tijd gegeven om bezwaren tegen het fusieplan te uiten. Daarbij gaat het om de waardering van de ondernemingen en om het voorstel de minderheidsaandeelhouders extra aandelen in de nieuw te vormen onderneming te geven. De minderheidsaandeelhouders betwijfelen of die stukken iets waard zijn.

Slechts een formaliteit

Tele2 en Versatel wilden het fusieplan op 3 april in stemming brengen bij een aandeelhoudersvergadering van Versatel. Deze vergadering zou slechts een formaliteit zijn omdat Tele2 al 80 procent van de aandelen in handen heeft. Tele2 kondigde vorig jaar zomer aan Versatel te willen overnemen voor 1,34 miljard euro. Het Zweedse bedrijf gebruikt inmiddels de Versatel-kabels om zijn klanten telefonie, tv en internet aan te bieden.

Continue reading “Verbod fusieplan Tele2 en Versatel”

Manager presteert slecht bij achterdocht

Een managementcultuur die gekenmerkt wordt door geheimzinnigheid en achterdocht is fnuikend voor de creativiteit en effectiviteit van managers. Leidinggevenden presteren slechter als ze niet voldoende ruimte en vertrouwen krijgen om de klus te klaren. In het algemeen heeft de organisatiecultuur grote invloed op de besluitvorming door managers.

Dat blijkt uit een 16 maanden durend, Brits onderzoek van het Chartered Management Instituut.

Beslissingsvrijheid

Van de 1.588 ondervraagde managers kenschets 23 procent de heersende cultuur in de eigen organisatie als risico-avers, gedomineerd door geheimzinnigheid en achterdocht. In een dergelijke sfeer, waarbij de top voortdurend over de schouder meekijkt, vinden maar weinig leidinggevenden dat ze echte beslissingsvrijheid hebben.

Barrières

Die bewegingsvrijheid zouden ze ze wel graag hebben, maar er zijn belangrijke culturele barrières. Ten eerste: faalangst. 22 procent van de ondervraagden noemt de eigen organisatiecultuur risico-avers. Daardoor nemen ze besluiten, waar ze het eigenlijk niet mee eens zijn. Belangrijkste oorzaak: bureaucratische processen en politieke krachten. De tweede barrière is het gebrek aan vertrouwen. Slechts één op de tien managers zegt te werken in een cultuur van vertrouwen, waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen en aanspreekbaar zijn. De derde belangrijke beslis-barrière is de reactieve houding van de organisatie. Een derde van de managers vindt dat op veranderingen willekeurig en ad-hoc wordt gereageerd.