Groot tekort vaklieden

Meer dan 30 procent van de Nederlandse werkgevers heeft moeite om bepaalde vacatures in te vullen. Vooral aan werknemers met specifieke kennis en vaardigheden, zoals traditionele vakmensen en administratief personeel, bestaat een nijpend tekort.

Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Manpower. Zij legden aan werkgevers de vraag voor in hoeverre zij nadeel ondervinden van schaarste op de arbeidsmarkt.

Ongeschoold

Na vaklieden (zoals bijvoorbeeld metselaars en gasfitters) meldden werkgevers onder meer een tekort aan financiële dienstverleners, juridisch personeel en leerkrachten. Verder geldt dat er altijd meer vraag naar, dan aanbod van ongeschoold personeel is.

Gespecialiseerd

In Noord-Amerika en Azië bestaat vooral een tekort aan sales-managers, ingenieurs en technici. Werkgevers in die landen zoeken volgens Manpower niet naar werknemers ‘die een verkoopfunctie kunnen bekleden’, maar naar ervaren en gespecialiseerde verkopers, die ‘daadwerkelijk omzet genereren’.

Onontkoombaar

Volgens Manpower-directeur Hans Leentjens, is de huidige krapte niet van cyclische, voorbijgaande aard. Hij wijst op de noodzaak voor bedrijven om juist nu talenten te werven en te behouden, omdat er sprake is van ‘een onontkoombare krapte die ons de komende decennia zal blijven uitdagen.’