Effectiviteit bonussysteem onvoldoende gemeten

Het effect van bonussen wordt niet of nauwelijks gemeten. HR-directeuren en -managers hebben geen idee of de in hun organisaties uitgedeelde bonussen terecht zijn toegekend en of er een motiverende werking vanuit gaat. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse adviesfirma Innecto People Consulting.

Populairste vorm van prestatiebeloning
Bonussystemen zijn een van de popualairste vormen van prestatiebeloning. Als iemand een meer dan gemiddelde prestatie levert, wordt hij daarvoor beloond. Daar gaat tegelijkertijd een motiverende werking van uit. Echter, dat is theorie.

Druk van het management
Bijna tweederde van de HR-managers heeft het gevoel dat het bonusprogramma in hun organisatie niet goed werkt een geen betere prestaties tot gevolg heeft. Volgens de HR-verantwoordelijken wordt veel personeelsleden ten onrechte een bonus toegekend, bijvoorbeeld onder druk van het management of collega’s. Of zelfs om naar buiten toe een succesvol bedrijf te lijken.

Evalueren
Maar het blijft bij een gevoel, want de meeste HR-afdelingen meten, evalueren en testen hun bonusprogramma niet. Slechts 18 procent heeft de effectiveit wel eens onderzocht. 82 procent heeft zijn bonussysteem nog nooit geĆ«valueerd. Volgens Deborah Rees, directeur van Innecto is het verbazingwekkend dat bedrijven miljoenen euro’s aan bonusprogramma’s uitgeven, zonder te weten of ze werken. Zij stelt dat bonussen een prima manier zijn om personeel te motiveren, mits er een duidelijke link is tussen de prestatie en de beloning. Ook moet het bonussysteem duidelijk worden uitgelegd.