Complimentje red tegen depressie

Motivatieproblemen vormen de belangrijke oorzaak van chronische vermoeidheid en depressies bij werknemers. Complimentjes van de baas zijn dan ook een zeer belangrijk medicijn tegen deze kwalen.

Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Maarten Boksem van de Rijksiniversiteit Groningen. Hij onderzocht de gevolgen van vermoeidheid op de werktaken.

Motivatie
Hij stelde vast dat vermoeid personeel niet alleen meer fouten maakt, maar ook minder gemotiveerd is om te de ontstane fouten te herstellen. Dat komt doordat fouten hen minder interesseren als ze vermoeid zijn.
Die vermoeidheid is veelal ingegeven door een gebrek aan motivatie. ‘Mensen maken -onbewust – een kosten-batenanalyse als ze aan de slag gaan’, zegt Boksem in het . ‘Ze werken naar een bepaald doel toe, net als een roofdier dat op jacht gaat.’

Abstract
‘Waar het dier in de vorm van een prooi een duidelijk resultaat behaalt, is de beloning op de werkvloer veel abstracter’, vervolgt de onderzoeker. Als die beloning, bijvoorbeeld in de vorm van complimenten van de baas, of een promotie, achterwege blijft, ontstaat het motivatieprobleem.’ Dat wordt veroorzaakt door een gebrek aan dopamine, het stofje dat zorgt dat mensen tot actie overgaan.

Adequaat
Een chronisch tekort aan dopamine veroorzaakt vermoeidheidskwalen. Volgens Boksem is het van belang dat werknemers hun werkstrategie aanpassen als ze vermoeidheid signaleren. Daardoor kunnen ze het werk dat ze doen, wel adequaat doen.