Betalingsverkeer duurder en slechter

Over twee jaar moet er een nieuw betalingssysteem in Europa zijn. Bankiers waarschuwen het Nederlandse bedrijfsleven dat de kosten omhoog gaan terwijl de kwaliteit afneemt.

‘We moeten onze zakelijke klanten straks gaan melden dat we een nieuw giraal product voor ze hebben, dat niet alleen minder goed is, maar ook minder efficiënt en – o ja – wel duurder’, zegt Mark Buitenhek van Postbank in De Telegraaf.

Maarten Mol van ABN Amro denkt dat het huidige Nederlandse incassosysteem zal verdwijnen. ‘Bedrijven die afhankelijk zijn van incassosystemen dienen er rekening mee te houden dat ze daar straks een totaal nieuwe structuur voor moeten opbouwen. En het is zeker niet gezegd dat dat systeem ook beter werkt.’

Verrekening
De Europese Commissie heeft de banken opgedragen een nieuw betalingssysteem (Sepa, Single European Payment Area) in te voeren. Met Sepa komt er meer concurrentie tussen banken over de grenzen van de landen heen. De banken en de EU hebben echter nog geen verdeelsleutel afgesproken voor de verrekening van kosten tussen banken onderling. Verder vrezen ze te moeten opdraaien voor de 10 miljard euro directe kosten en een aanvullende inkomstenderving van mogelijk 29 miljard euro.

Nationale verschillen
Het nieuwe betalingssysteem moet meer eenheid brengen in de tarieven die banken in de verschillende landen hanteren. Nederland is een van de koplopers qua efficiëntie in Europa. Italianen daarentegen betalen zeven keer zoveel als het Europese gemiddelde. Met de nieuwe regels groeien de tarieven naar elkaar toe; de Nederlandse gaan omhoog en de Italiaanse omlaag.