Een beetje straling is gezond

Op het internet vond ik een interessant bericht over de mogelijk gunstige effecten van straling op het menselijke lichaam.

Volgens een VN-rapport dat onlangs is verschenen, vallen de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl mee. Sommige onderzoekers gaan een stap verder, zo is te lezen in de nieuwe Ortho. Zij vinden dat geëvacueerde gebieden rond de voormalige centrale weer bewoond kunnen worden. Deze wetenschappers zijn zelfs enthousiast over de gunstige werking van lage doses straling.

Sinds de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, inmiddels zestig jaar geleden, boezemt radioactieve straling wereldwijd diepe angst in. Maar niet iedereen is bang. Volgens onderzoekers uit Japan, de VS, Duitsland, Polen en Zweden is een beetje straling juist gezond. Volgens hun hypothese mogen we wel wat zuiniger zijn op het afval van kerncentrales. Zij adviseren het radioactieve afval niet diep weg te stoppen in zoutmijnen, maar te mengen met bouwmaterialen zodat woningen een gezondmakende straling kunnen uitzenden.

“??Hormese” ?? heet dit fenomeen, dat de fundamenten van de wetenschap laat schudden en kraken: radioactieve straling is alleen boven een bepaalde dosis gevaarlijk, beneden die dosis doet straling niets of is het juist goed voor de gezondheid. Onderzoek onder de Habakusha’s – de overlevers van de atoombommen – lijkt dit te bevestigen. Volgens de Japanse onderzoeker Sohei Kondo hebben sommige Habakusha’s juist een betere levensverwachting dan onbestraalde Japanners. Ook in Tsjernobyl is het waargenomen: onder de duizenden zogeheten liquidators was de kankersterfte gelijk of lager dan bij de onbestraalde Russische bevolking.

We kennen het van water en wijn: nooit drinken is ongezond, te veel drinken ook, een matige consumptie is juist goed. Met straling zou het niet anders zijn. Zo is in gebieden met hoge natuurlijke stralingsniveaus de kans op kanker juist kleiner dan elders. Dit wordt bevestigd door dr. Albert Keverling Buisman van de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in Petten. “??Alle onderzoekingen over achtergrondstraling hebben altijd opgeleverd dat naarmate de achtergrondstraling hoger is, er minder kanker voorkomt”?, stelt hij in Ortho.

Ook mensen die werken met radioactieve straling lijken de nieuwe hypothese te bevestigen. Radiodiagnostisch laboranten en radiologen hebben een lagere sterftekans dan hun onbestraalde collega’s, leert recent onderzoek. Ze zijn ook volgens allerlei andere kenmerken een stuk gezonder.

Volgens de Amerikaanse professor T.D. Luckey bedraagt de optimale dosis die een mens ieder jaar zou moeten krijgen ongeveer 100 millisievert. De gemiddelde Nederlander komt jaarlijks “??slechts”?? aan een stralingsbelasting van twee millisievert. De bejaarde Luckey (86) liet zich vijf jaar terug met een touwlift in een oude uraniummijn zakken. Sinds dat bezoek ligt onder zijn bed een klomp uraniumerts. Enkele collega’s hebben vergelijkbare maatregelen genomen, of zoeken nog naar een goede bron van straling.