Veel overwerk

In 2004 heeft 37 procent van de Nederlandse werknemers regelmatig overgewerkt. 10 Procent kreeg dit gecompenseerd in tijd, 14 procent in geld en de rest deed onbetaald overwerk. Onder hoogopgeleiden komt overwerk het meest voor.

Het aandeel overwerkers lag twee jaar eerder op 32 procent van alle werknemers. De toename betreft enkel onbetaald overwerk en overwerk gecompenseerd in tijd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Weinig jongeren

Opvallend is dat jongeren relatief weinig overwerken. Iets meer dan een kwart geeft aan regelmatig extra uren te maken. Onder 25 tot 44-jarigen kwam overwerken het meest voor; bijna 40 procent deed dit regelmatig.
Boven de 55 jaar werken mensen minder vaak over.

Veel hoogopgeleiden

Bijna de helft van de hoogopgeleide werknemers werkt regelmatig over, dat is veel meer dan middelbaar- en laagopgeleiden. Tweederde van de hoogopgeleiden doet dit onbetaald. Lager en middelbaar opgeleiden krijgen overwerk voornamelijk gecompenseerd met geld.
In de zakelijke dienstverlening en bij financiële instellingen wordt relatief veel onbetaald overwerk verricht. In de sector vervoer, opslag en communicatie en in de landbouw komt vooral betaald overwerk voor. Weinig overwerk kennen werknemers in de bouwnijverheid en de gezondheids- en welzijnszorg, waar minder dan 30 procent van de personen regelmatig overwerkt. In het onderwijs beweert 60 procent van de werknemers regelmatig over te werken, waarbij het grotendeels om onbetaald overwerk gaat.